sbírka na varhany 

V roce 2013 byl zřízen transparentní bankovní účet pro varhany u sv. Barbory. Byly na něj vloženy prostředky získané při benefičních koncertech a ostatní dary a příspěvky od mnoha milých dárců.

Všem patří veliký dík.

Název bankovního účtu:                                       Varhany u sv. Barbory
Číslo bankovního účtu:                                            2800493578/ 2010
účet je veden u FIO banka