Plánický orchestra 415Hz 

 Instrumentálně – vokální masterclass

J. A. Plánický – Opella ecclesiastica /1723/

Termín: 23. 8. – 31. 8. 2018

 

Lektoři:                                                                                             

 

Gabriela Eibenová /zpěv/                                                                  
Veronika Manová /barokní housle/ 

Helena Matyášová /barokní violoncello/

Lukáš Vendl /basso continuo & korepetice/

Jakub Kydlíček /dirigent/

 

O projektu        

Provedení Plánického vrcholného díla „Opella ecclesiastica“ je ojedinělým projektem v českém prostředí, který kombinuje princip masterclass s nastudováním konkrétního hudebního díla. Projekt je určen studentům a začínajícím hudebním profesionálům se zájmem o hudbu vrcholného baroka – zpěvákům (soprán, alt, bas), instrumentalistům (housle, viola, cello, kontrabas, cembalo, theorba).

Cílem je nastudování a provedení díla na pěti koncertech v místech, které jsou spojeny s působením Plánického (v Manětíně a německém Freisingu), dále pak v malebných koutech severního Plzeňska (Nečtiny, klášter Teplá).

Pro zpěváky je projekt jedinečnou příležitostí intenzivně pracovat pod vedením lektorky, korepetitora a dirigenta na komplexním nastudování a zejména provedení díla za doprovodu barokního orchestru.

Pro instrumentalisty se jedná o příležitost prohloubit své kompetence o zkušenosti s nastudováním uceleného díla vrcholného baroka, práci ve skupině, dobovým smykováním a hrou v barokním ladění a´=415Hz.

 

Konkurz

Výběr účastníků bude proveden na základě audio nahrávky či odkazu na YouTube, v délce max. 10 minut, obsahující sólový výkon, případně komorní výkon, ve kterém je hlas/nástroj zřetelně slyšet.

Na stránkách: www.planicky.cz je možné se přihlásit po vyplnění jednoduchého formuláře a vložit nahrávku nebo odkaz.

Termín ukončení přihlášek do konkurzu včetně zaslání nahrávky je 30. dubna 2018. Zájemci budou průběžně informováni o výsledcích konkurzu. Nejpozději do 5. května 2018 všichni obdrží vyrozumění.

Účastníkům bude poskytnuto stipendium pokrývající kurzovné, ubytovací náklady, zajištění dopravy v rámci projektu (mezi jednotlivými koncerty a zkouškami).

 

 

Kdo se může hlásit?

Studenti konzervatoří či vysokých hudebních škol, případně zdatní zkušení amatéři na úrovni konzervatoristů.

Zpěváci – soprán, alt, bas

Instrumentalisté – housle, violy, violoncella, kontrabas, theorba, cembalo

 

Josef Antonín Plánický: Opella ecclesiastica seu Ariae duodecim nova idea excornatae

Orchestr zahrnuje kromě smyčcové sekce také party dvou obligátních viol, koncertantní hoboj a fagot. Dílo obsahuje celkem 7 sopránových árií, 3 árie pro alt a 2 basové árie.
Po dobu projektu bude jednotné ladění pro všechny instrumentalisty i zpěváky a´=415 (temperatura Kellner/Bach)

 

Lektoři a třídy

Gabriela Eibenová

V průběhu nácviku Plánického skladeb seznámí studenty s elementárními principy barokní vokální hudby – frázováním, interpretací barokního recitativu a árie da capo, ornamentikou a tvorbou kadencí. Nabídne základní orientaci v dějinách pěvecké literatury starších období.

 

 

 

 

 

 

Veronika Manová

Bude pracovat se studenty na nastudování houslových a violových partů Plánického díla. S ohledem na barokní repertoár jsou barokní smyčce a střevové struny výhodou (ne však nutností). Bude se věnovat artikulaci a frázování na základě různých rétorických struktur a zabývat se tempy a afekty jednotlivých vět. Pozornost bude samozřejmě soustředěna také na technický aspekt hry – intonaci podle různých druhů ladění používaných v 18. století, technice pravé a levé ruky, jakož i práci s barvou v rámci jednotlivých orchestrálních sekcí.


Helena Matyášová

Třída se otevírá všem violoncellistům, zájemcům o historicky poučenou interpretaci staré hudby. Dobové nástroje se střevovými strunami a barokními smyčci jsou samozřejmě vítány, moderní (v dobovém ladění 415Hz) však nejsou překážkou. Společně s Lukášem Vendlem se budou zabývat hrou bassa continua v instrumentálním ansámblu, jakožto nedílné součásti jednotlivých árií da capo. Dále se bude věnovat vystižení výrazu a dramatičnosti v doprovodné složce recitativů. V neposlední řadě se zaměří na souhru jednotlivých ansámblových sekcí v instrumentálních předehrách.     

 

 

 


koncerty

 


... zobrazit celý text

fotogalerie

 


... zobrazit celý text

film o projektu

https://youtu.be/GWVH6tSZ0ZI


... zobrazit celý text