Poděkování 

Když v roce 2009 opustil ve svých 23 letech svět, který všichni běžně známe, náš syn Jakub, muzikant, trumpetista, uvědomili jsme si tak jako nikdy předtím existenci nekonečného svobodného prostoru, který nás vyzýval k poznání. Potkávali jsme lidi. Někteří z nich ten svět tušili, jiní jej vnímali téměř stejně jako my, někteří ho viděli, jiní zase slyšeli. Ten svět jsme nazvali Světem podle Jakuba.

A pak jsme všichni společně velmi opatrně a pomalu začali tenhle svět jakoby vybarvovat, aby byl lépe viditelný i pro ty, kteří ještě neměli možnost ho zahlédnout.

Jsme teprve na začátku. A protože struktura tohoto světa je velmi jemná a citlivá, je schopná přenášet jen čisté impulsy a vyžaduje pozorný postup. Jednoduše - Svět podle Jakuba chce být objeven a zaznamenán, chce zářit a hřát, pomáhat.

Poděkování patří všem, kteří se chopili štětců a per, hudebních nástrojů, myšlenek a úkolů a společně s námi se účastní nadějného snažení na této cestě.

                                                                                                                                   rodiče a sestra

 

 Děkujeme také městu Plzeň za finanční podporu, která nám velmi pomohla při realizaci těchto webových stránek.