HUDBA PRO BARBORU 1 

BAROKNÍ ORCHESTR PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE 

F.A.MÍČA    
ZPÍVANÁ ROZJÍMÁNÍ (ABGESUNGENE BETRAUCHTUNGEN)

Kostel sv. Barbory Manětín
30. 6. 2017 v 18 hodin

vstupné dobrovolné – bylo věnováno na záchranu varhan v kostele sv. Barbory

Barokní orchestr Pražské konzervatoře s dirigentem Jakubem Kydlíčkem a sólisty Zuzanou Kopřivovou, Lukášem Sidorjákem, Jakubem Ošmerou a Sylvou Čmugrovou (ND Praha) přednesl dílo tak trochu opomíjeného autora českého baroka Františka Antonína Míči „Zpívaná rozjímání“.

Skvělé výkony mladých a nadějných zpěváků, kteří jsou stále ještě studenty, ohromily všechny přítomné. Stejně tak radost a nadšení pulsující z orchestru včetně energického dirigenta přinesly nevšední zážitek. Hudba, kterou F. A. Míča zkomponoval, patří mezi to nejlepší, co staří mistři v době baroka tvořili. Je to velikonoční sepolcro, ve kterém se tři hlasy potkávají v rozjímání nad bolestí i radostí z poznání Krista, jehož zpívaný part v podání Jakuba Ošmery – bas, se dotýkal našich vjemů až lehce mrazivě ve své jednoduché a čisté prostotě.
... zpět