Benefiční aukce 

Děkujeme prvnímu kupci, který na první vernisáži výstavy Na plzeńské paletě v Domě hudby zakoupil první paletu za cenu 5. 000 korun českých. Losem bylo vybráno pět palet určených výjimečně k přímému prodeji. Náš první mecenáš si odnesl paletu Naděždy Potůčkové s názvem Sen.

 


 

I. AUKCE V BUDOVĚ ČRo 28. 11. 2015 

 

DĚKUKEME TAKÉ DALŠÍM MECENÁŠŮM BARBOŘINÝCH VARHAN A MILOVNÍKŮM UMĚNÍ!!!

DĚKUJEME ZA SKVĚLÉ VEDENÍ AUKCE JANU KOVAŘÍKOVI!!!

A DĚKUJEME VÝTVARNÍKŮM, KTEŘÍ PŘIŠLI A TRPĚLIVĚ ČEKALI:)

 

plzensky.denik.cz/zpravy_region/penize-malirskych-palet-pomohou-varhanum-20151130.html

www.facebook.com/CRoPlzen/posts/1097717166906103

 

 


 

II. AUKCE V PROSTORÁCH KOINONIE JAN KŘTITEL 17. 12. 2015

 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ÚŽASNÝM LIDEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI AUKCE A S OBROVSKÝM NASAZENÍM A RADOSTÍ PŘISPĚLI NA VARHANY A TAKÉ MĚLI MOŽNOST SI ODNÉST KRÁSNÁ DÍLA.

DĚKUJEME VELMI ZA MILÉ PŘIJETÍ P. FRANCESCOVI, SESTRÁM A BRATRŮM Z KOINONIE, ZA PROFESIONÁLNÍ POHOŠTĚNÍ A TAKÉ ZA NEČEKANÉ ZAPOJENÍ SE DO AUKCE :).

A SAMOZŘEJMĚ DĚKUJEME DAVIDU HYNČÍKOVI ZA SKVĚLÉ VEDENÍ AUKCE!

 


... zpět