Na paletě 2018 

Druhého ročníku projektu se účastní 76 výtvarníků. Lehce nadpoloviční většinu tvoří opět členové Unie výtvarných umělců Plzeň. Zapojili se studenti FDULS ZČU v Plzni a získali jsme významné umělce z dalších měst České republiky. Umělecké obory jsou zastoupeny snad všechny - malba, kresba, keramika, aradecor, sochařství, práce s kovem, šperk, fotografie a další. Vznikla pestrá mozaika krásného umění, ve které se jednotlivá díla vzájemně podporují a doplňují, ladí spolu v myšlence či v barevném provedení, jakoby někdy autoři byli vedeni skutečně jedinou inspirací.

 

Výstava se představí na celkem pěti místech. Společně se zahájením proběhne vždy také aukce, na které bude nabídnuta skupina vybraných palet. Ty potom zůstanou součástí vystavovaného souboru až do ukončení poslední výstavy. Na první vernisáži využijeme tzv. tichou aukci, kdy zájemci o palety budou zapisovat své příhozy k vyvolávací částce na archy papírů s jednotlivými paletami. Další aukce budou moderované osobnostmi z kulturního prostředí, takže se není třeba obávat formálního způsobu. Celé zahájení bude mít vždy atmosféru společenského setkání, tak se to přeci na vernisáž sluší :). A samozřejmě nebude chybět ani hudba.

Získané prostředky z aukcí palet budou použity na financování již druhé etapy restaurování vzácných varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně. 
 

Projekt získal záštitu Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeńského a Mgr. Martina Baxy, 1. náměstka primátora města Plzně a poslance Parlamentu ČR.  


 

Děkujeme všem, kteří se na projektu podílejí a podporují jej.