kniha 5 řek (2019) 

Někdy na počátku roku 2017 nás oslovilo vedení Odboru kultury Plzeňského kraje, zda bychom se nechtěli vrátit k projektu 5 řek a uskutečnit znovu koncerty. Ale protože projekt nebyl úplně jednoduchý organizačně ani finančně, navrhli jsme jim naši vizi, kterou jsme měli v hlavách už od roku 2015.
 
Ta vize byla kniha fotografií, která by tvořila poetický „booklet“ k DVD s koncertem a dokumentem o projektu. Věděli jsme o dobrých fotografech – Soně Pikrtové a Pavlu Adámkovi, kteří slíbili jít do toho s námi. Věděli jsme o skvělém grafikovi Francescovi Meneghinim, pastýři komunity Jan Křtitel. A tak se začalo tvořit. Přemýšleli jsme o tom, co by v knize mělo být, co mohlo a bez čeho se rozhodně neobejdeme. Komunita nás seznámila s básníkem Jakubem Fišerem, který řekám věnoval pět ze svých ještě nepublikovaných básní. Přes komunitu jsme našli překladatelku do angličtiny, protože Plzeňský kraj měl podmínku dvojjazyčné verze. V komunitě je mnoho dalších úžasných lidí, kteří nám pomohli dotvořit krásnou jemnost knihy a vychytat chybičky.
 
Fotografové po čtvero ročních období jezdili po kraji a hledali místa, která jsme nezávisle na nich našli my, o kterých jsme spolu hovořili, i ta, o kterých věděli sami, čekali na správné světlo, na správný čas, na správné barvy. Nebylo to vůbec jednoduché.
 
Koncert ve Velké synagoze jsme měli natočený v roce 2015, naše Barča sestřihala a zpracovala všechen materiál v zajímavý a poslouchatelný celek. Materiál pro dokument, který také stříhala, jsme částečně získali v roce 2015, rozhovory nejen se skladateli jsme dotáčeli později, další záběry z krajiny také, se záběry pořízenými dronem přispěl Pavel Adámek.
 
…veliké díky všem, že jsme s nimi mohli pracovat na tomto krásném projektu, na první i druhé fázi, bez jednoho každého z nich by to celé nebylo takové.…a možná, že nás čeká ještě nějaká další fáze…protože my nikdo nevíme, co se ještě chystá a k čemu ještě máme být povoláni….děkujeme za všechny výzvy…..

 

A řekám děkujeme za to, že něco přinášejí, něco zase odnášejí…..omývají, čístí…..