Myšlenky projektů 

Smyslem realizace jednotlivých projektů je pokusit se vytvořit takovou rovnovážnou a otevřenou atmosféru, jež by přispěla ke zlepšení vzájemného porozumění studentů hudby a ostatních uměleckých oborů, jejich profesorů ale také diváků a posluchačů. 

Vzniklý prostor otevře možnost vyzkoušet si schopnost darovat – svůj čas, svůj um i zkušenosti. Také však vytvoří příležitost naučit se o pomoc požádat a následně ji přijmout. Obé vyžaduje pokoru, ale i správné chápání svobody a notnou dávku odvahy.Pojem nejen umělecké svobody nejlépe vyjadřuje text Andreje A. Tarkovského:
                      (ruský režisér, scénárista a herec, jeden z nejvýznamnějších filmařů světové kinematografie)

„ Abych mohl být svobodný, musím jím prostě být, aniž bych se někoho ptal na dovolení. Je nutné mít vlastní představu o svém osudu a té se držet, nepodrobovat se okolnostem. Taková svoboda ovšem vyžaduje velice podstatné duchovní zdroje, vysoký stupeň sebepoznání a poznání vlastní odpovědnosti před sebou samým i před jinými lidmi.

Bohužel, my neumíme být svobodní – potřebujeme svobodu na úkor jiných lidí a nechceme kvůli ostatním nic obětovat s představou, že by šlo o omezení našich vlastních zájmů a svobody. Všechny nás v současnosti charakterizuje neuvěřitelný egoismus. V něm ale svoboda není – svoboda je v tom, že se máme naučit nevyžadovat nic jak od života, tak od svého okolí, a vyžadovat vždy jen od sebe a s lehkostí umět darovat. Svoboda, to je oběť ve jménu lásky.

Nerad bych, aby mě čtenáři špatně pochopili, mluvím o svobodě ve vysoce mravním smyslu toho slova. Nehodlám kritizovat nebo zpochybňovat nesporné hodnoty a vymoženosti, které charakterizují evropské demokracie. Nicméně podmínky těchto společností podtrhují problém duchovní prázdnoty a osamělosti. Připadá mi, že v boji za politické svobody – jež jsou nepochybně velice důležité – současní lidé zapomněli na svobodu, kterou měli dříve – zejména svobodu obětovat sebe sama svému času a své společnosti.“Povaha našich projektů k nám přivádí zajímavé lidi s množstvím osobních zkušeností; lidi vzdělané a uznávané ve svých oborech. Naučit se i s jejich pomocí vzájemně se inspirovat, podpořit či získat schopnost orientovat se v tomto světě, a zároveň neztratit svou jemnou a tvořivou duši - to by měl být takový základní cíl naší práce. Zároveň věříme, že takto nasměrovaná snaha přinese mnoho konkrétních výsledků.