benefiční aukce 2018 

Celková částka, kterou se letos podařilo získat z benefičních aukcí a darů od mecenášů, je neuvěřitelných 414.000 korun českých!

Od roku 2011 se Svět podle Jakuba snaží o záchranu varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně, takže právě pro tento vzácný nástroj získáváme finanční prostředky na jeho restaurování. Na plzeňské paletě k tomu velice významně přispívá.

Projekt je samozřejmě tvořen lidmi. Jsou v něm stejně důležití ti, kteří přispěli myšlenkou, jako ti, kteří jej tvoří svojí prací, tvorbou, finanční i duchovní podporou. Díky všem, kteří věří, že má smysl pokusit se změnit i to, co vypadá někdy zcela nemožně, díky této víře a naději, se daří postupovat dál.

Na počátku toho všeho snažení o záchranu varhan byli studenti Konzervatoře Plzeň, se kterými jsme se pustili do prvního velkého projektu pro varhany – vznikla nová skladba v neobarokním stylu pro komorní orchestr, podíleli se na ní tři studenti z oddělení skladby, orchestr složený ze studentů ji zahrál asi devětkrát na různých místech, ta skladba je krásná. Tehdy se také sešly první desítky tisíc z dobrovolného vstupného. Přestože se tito první dnes nepodílejí přímo na projektech pro varhany, myslíme, že jsou hrdí, když vidí, že jejich práce na počátku nebyla zbytečná. Věříme, že žádná snaha v tomto celém projektu obnovy nebyla, není a nebude zbytečná.
 
Děkujeme všem umělcům a kupcům jejich krásných děl, moderátorům aukcí, všem hudebníkům, kteří okrášlili vernisáže, podporujícím institucím, děkujeme všem zástupcům míst, kde výstava našla prostor a kteří nás přijali, děkujeme fotografce Soně Pikrtové, děkujeme všem přátelům z Koinonia Jan Křtitel, děkujeme našim patronům Mons. Tomáši Holubovi, biskupu plzeňskému a Martinu Baxovi, primátoru města Plzeň a poslanci Parlamentu ČR za jejich podporu a povzbuzení.
S velikou úctou a vděkem chceme pokračovat v této snaze, těšíme se na další a další nové přátele, které budeme potkávat a věříme, že se všichni sejdeme na koncertu, který bude stát za to:). 20.12. 2018 Svět podle Jakuba

 

Anna Arnetová Jana Bošková Martin Bouda Miloslav Čech Václav Česák Jiří Degl Jan Dolejš Lucie Dynterová Magdalena Fialová Milena Helusová Kamila Hoja Horáková Zdeňka Hranáčová Eva Hubatová Milda Kasl Alice Kopečková Tereza Koutníková Petr Kozel Elen Kudrová Květa Monhartová Jiří Vlach Matyáš Tošovský