3. výstava 

kostel Zvěstování Panny Marie, Mariánská Týnice

od 2. 5. 2018 do 17. 6. 2018

vernisáž výstavy a benefiční aukce moderovaná P. Vlastimilem Kadlecem OMI
2. 5. 2018 v 17 hodin

program: úvodní slovo - patronka výstavy v Mariánské Týnici - PhDr. Irena Bukačová
                hudba - studentka Konzervatoře Plzeň Vanda Šabaková - harfa 

 

V aukci budou nabídnuty palety od autorů: Kateřina Bursíková, Milan Ďuriš, Jana Frolíková, Milena Helusová, Marie Kasalická, Tereza Koutníková, Petr Kutek, Petr Kutek ml., Miloslav Michalec, Karel Pašek, Milan Plocar, Naděžda Potůčková, Dana Raunerová, Helena Vendová, Ivana Vyhnalová.