Na paletě 2018 

Druhého ročníku projektu se účastní 76 výtvarníků. Lehce nadpoloviční většinu tvoří opět členové Unie výtvarných umělců Plzeň. Zapojili se studenti FDULS ZČU v Plzni a získali jsme významné umělce z dalších měst České republiky. Umělecké obory jsou zastoupeny snad všechny - malba, kresba, keramika, aradecor, sochařství, práce s kovem, šperk, fotografie a další. Vznikla pestrá mozaika krásného umění, ve které se jednotlivá díla vzájemně podporují a doplňují, ladí spolu v myšlence či v barevném provedení, jakoby někdy autoři byli vedeni skutečně jedinou inspirací.

Díky finanční podpoře Nadace ČEZ, Magistrátu města Plzně, městu Manětín a ÚMO Plzeň 3 bylo možné zrealizovat tisk krásného katalogu všech výtvarných děl, ve kterém jsou také krátce představeni jednotliví výtvarníci a který graficky zpracoval plzeňský výtvarník a fotograf Ivan Vala.  

Díky podpoře Plzeňského kraje se může v průběhu roku výstava představit na celkem pěti místech a společně se zahájením je možné uskutečnit také benefiční aukce, na kterých jsou nabízeny skupiny vybraných palet. Ty potom zůstávají součástí vystavovaného souboru až do ukončení poslední výstavy. První vernisáž doprovodila tzv. tichá aukce, na které zájemci o palety mohli zapisovat své příhozy k vyvolávací částce na archy papírů s jednotlivými paletami. Další aukce jsou vždy moderované osobnostmi z kulturního prostředí, takže se není třeba obávat formálního způsobu. Celé zahájení má atmosféru společenského setkání, tak se to přeci na vernisáž sluší :). A samozřejmě nechybí ani hudba.

Kdy a které palety jsou nabízené v aukcích najdete v sekci "benefiční aukce 2018"


Získané prostředky z aukcí palet budou použity na financování již druhé etapy restaurování vzácných varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně. 
 

Projekt získal záštitu Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeńského a Mgr. Martina Baxy, 1. náměstka primátora města Plzně a poslance Parlamentu ČR.  


 

Děkujeme všem, kteří se na projektu podílejí a podporují jej.