Svět podle Jakuba
   Občanské sdružení Svět podle Jakuba vzniklo v červnu 2010.
   Naším hlavním úkolem je sbírat nápady, vědomosti, zkušenosti a ostatní kladné impulsy nejen v oblasti hudby a to vše účinně a prakticky využívat k podpoře studia a osobního rozvoje mladých hudebníků. Chceme jim pomáhat nalézat cestu k jejich posluchačům formou netradičních projektů, které by otevřely nové pohledy na hudbu jako na univerzální jazyk a odhalily hluboký a skutečný prostor, jejž svět nabízí.
   Příběh, který nás k tomuto záměru přivedl, je velmi silný a smutný, ale je v něm skryta naděje a víra, že smysl lidského života nespočívá v jeho délce, ale v jeho přínosu pro ostatní.

vstoupit